Aldatu

Adikzioak tratatzeko Zentro Anbulatorioa

Jarduerak

Aldatuk -Adikzioak tratatzeko zentro anbulatorioa- hauek ditu ezaugarri bereizgarriak: diziplinarteko langile taldea, pazientearen dimentsio anitzeko ebaluazioa eta esku hartzeko plan malgu eta indibidualizatuak.

Banakako elkarrizketak

 • Baloraziorako eta segimendurako elkarrizketak
 • Ahaideekiko bilerak
 • Elkarrizketa medikoak

Taldekako bilerak

 • Ahaide eta lagunentzat
 • Berriz ez erortzeko prebentzio lana
 • Generoko ikuspegia lantzeko taldea
 • Trebezia sozialak lantzeko taldea
 • Gizarteratzeko lana

Zerbitzu gehigarriak:

 • Orientazio Soziolaboralerako Zerbitzua
 • Zerbitzu medikoa
 • Orientazio Judizialerako Zerbitzua
 • Ebaluazio Psikologikorako Zerbitzua

Tratua beti da hurbila eta isilpekoa, eta behar adina erakunde publiko eta pribaturekin koordinatua: osasun zentroak, gizarte zerbitzuak, ikastetxeak edo elkarteak.

Laguntza behar duzu?

Entitate laguntzaileak

Gobierno de Navarra Proyecto insola Fondo social europeo Innova social
NextGenerationEU Ministerio de Sanidad Plan de recuperación, transformación y resiliencia Secretaría del estado de sanidad

Aintzatespenak

Re-concilia Fundación lealtad Sello de calidadRecio excelente Reconocimiento “Empresa saludable” otorgado por Mutua Navarra

Honako hauetako kide gara:

Asociacion Proyecto Hombre

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para gestionar tu visita en la página, para recoger información sobre tu navegación y mejorar nuestros servicios y el funcionamiento de la página web. En cualquier caso, entre otros derechos siempre podrá cambiar su decisión y oponerse al tratamiento. Consulte los derechos que le asisten y la política completa aquí.

ACEPTAR DENEGAR